РКД: Що кажуть науковці ?

Участь в роботі  засідання Президії Національної академії аграрних наук України завідувача кафедри агрохімії професора Крамарьова  С. М.

29 вересня 2021 року в м. Києві відбулося засідання Президії Національної академії аграрних наук України на якому розглядались питання про роль агрохімічного забезпечення землеробства у зростанні валової сільськогосподарської продукції та її конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках. У зв’язку з цим  на цьому засіданні обговорювалась необхідність інноваційного розвитку виробництва та застосування добрив в Україні з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур та поліпшення біохімічних показників якості вирощеної продукції. Головував на засіданні Президії НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор, президент НААН академік Гадзало Ярослав Михайлович.

Професор Крамарьов С.М.

 

На засіданні були присутні директори галузевих науково дослідних інститутів системи НААН,  академіки та члени-кореспонденти НААН, керівники промислових підприємств з виробництва мінеральних добрив України. Професор Крамарьов С.М.  виступив на цьому засіданні з науковою доповіддю на тему: «Наукове забезпечення розвитку виробництва нових видів добрив та  пошук шляхів підвищення коефіцієнту використання з них поживних речовин сільськогосподарськими рослинами в землеробстві України».

 

Засідання науковців

 

В своїй доповіді він відзначив необхідність посилення ролі превентивних заходів з охорони родючості ґрунтів, у т. ч. щодо недопущення їх виснаження.

Для поліпшення фосфатного стану ґрунтів  ним запропоновано надавати перевагу рідким комплексним добривам виготовленим на основі пірофосфатів амонію, оскільки за їх рахунок відбувається в меншій мірі ретроградація фосфору,  посилюється пролонгованість дії цих добрив і відбувається за їх внесення в ґрунт більш рівномірний розподіл по полю поживних речовин та відкривається можливість використання даних туків для листкового (фоліарного) підживлення рослин в критичні фази їх розвитку.

В доповіді була приділена значна увага рідким азотним добривам, зокрема КАС-ам всіх трьох марок  і звернута увага на необхідність введення до їх складу інгібіторів нітрифікації, за рахунок яких буде відбуватися зменшення непродуктивних втрат азоту з даних туків. Акцент всіх присутніх вчених на цьому засіданні був зосереджений  і на мікродобривах в хелатній формі та вказувалась на необхідність заміни  в їх складі ліганду етилендиамінтетраоцтової кислоти на природні складові органічного походження, що дає змогу підвищити коефіцієнт використання мікроелементів з цих видів добрив.

Доповідач в своїй доповіді відмітив перспективи використання добрив нового покоління, зокрема наномікродобрив, які останнім часом розпочинають використовуватись в передових господарствах нашої держави для передпосівної інкрустації посівного матеріалу і позакореневого підживлення рослин, а також  відмітив ефективність використання для передпосівної інкрустації насіння всіх без виключення сільськогосподарських культур біологічно активного вітчизняного препарату Дефенс С, який отримав широке поширення в виробничих умовах і показав свою високу результативність на полях нашої держави.

 

Зліва на право: президент НААН, д. с.-г. н., професор, академік НААН Гадзало Я.М., завідувач кафедри агрохімії ДДАЕУ, д. с.-г. н.. с. н. с., професор Крамарьов С.М., директор ННЦ Інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського, д. с.-г. н. професор, академік НААН Балюк С.А.)

 

Професором Крамарьовим С.М. було запропоновано 16 пропозицій щодо ефективного використання добрив в посівах сільськогосподарських культур. Зокрема новим рішенням у виробництві та застосуванні добрив є технологія ультралокального припосівного внесення рідких мінеральних добрив пролонгованої дії з низьким сольовим індексом, які пропонується виготовляти на основі поліфосфатів амонію з введенням до їх складу регуляторів росту рослин, мікродобрив в хелатній формі та речовин атистресантів. Для позакореневого підживлення були запропоновані  перспективні адюванти, за рахунок яких зменшиться поверхневий натяг краплин і зросте інтенсивність проникнення поживних речовин  з рідких мінеральних добрив крізь біологічні мембрани в цитоплазму клітин.  На засіданні Президії НААН в доброзичливій та творчій атмосфері  вчені аграрії обговорювали актуальні агрохімічні питання і  ними вносились різні слушні пропозиції з підвищення ефективності використання добрив в посівах сільськогосподарських культур. Рішенням Президії НААН, завідувач кафедри агрохімії ДДАЕУ, д. с.-г. н. професор Крамарьов С.М. був включений до складу комісії з розробки  пропозицій щодо включення заходів з розвитку виробництва та застосування добрив і меліорантів-грунтополіпшувачів до Концепції Державної програми використання і охорони ґрунтів, а також до комісії з розробки Концепції інноваційного розвитку агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2030 року.